Добродојдовте на интернет сајтот на

Катедрата за Хидраулика, Хидрологија и уредување на водотеците


Страната е сеуште во фаза на изработка. Високо ќе ги цениме сите ваши конструктивни коментари, предлози и совети во врска со нашата страна.

Благодариме!

СООПШТЕНИЕ

за студентите од Градежен факултет-Геотехника

кои во летниот семестар во учебната 2018/19 година

го слушаат предметот Хидрологија и Уредување на водотеците

 

Првиот колоквиум по предметот Хидрологија и Уредување на водотеците ќе се одржи во Вторник (23.04.2019 година) со почеток од 1000 часот во Хидролабораторија.

Од Катедрата