Добродојдовте на интернет сајтот на

Катедрата за Хидраулика, Хидрологија и уредување на водотеците


Страната е сеуште во фаза на изработка. Високо ќе ги цениме сите ваши конструктивни коментари, предлози и совети во врска со нашата страна.

Благодариме!

________________________________________

СООПШТЕНИЕ

За студентите кои полагаат МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ, ПАРАМЕТАРСКА ХИДРОЛОГИЈА, ХИДРОЛОГИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА ВОДОТЕЦИТЕ  на 07.06.2018 година (четврток)

Испитот по предметите МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ, ПАРАМЕТАРСКА ХИДРОЛОГИЈА, ХИДРОЛОГИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА ВОДОТЕЦИТЕ  и третиот колоквиум  по предметот МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ ќе се одржат на 07.06.2018 година (§етврток) со почеток во 1200 часот.

 

 Од Катедрата