Добродојдовте на интернет сајтот на

Катедрата за Хидраулика, Хидрологија и уредување на водотеците


Страната е сеуште во фаза на изработка. Високо ќе ги цениме сите ваши конструктивни коментари, предлози и совети во врска со нашата страна.

Благодариме!

СООПШТЕНИЕ

за студентите од Градежен факултет

кои во летниот семестар во учебната 2018/19 година

го слушаат предметот МАХАНИКА НА ФЛУИДИ

 

Сумарните поени од програмите и право на потпис, се прикажани во табелите на следните линкови:

Група 1....

Група 2....

Студентите на кои им фали една задача или имаат потреба од корекција на истите да се јават на 27.06.2019 (четврток) во 1200 часот во Хидролабораторијата.

Студентите означени со (*) во списокот, со приложување на сите пет програмски програми (корегирани и оценети позитивно од соработниците), може потпис да земат на 28.06.2019 (Петок) во 1200 часот.

 

Од Катедрата