Добродојдовте на интернет сајтот на

Катедрата за Хидраулика, Хидрологија и уредување на водотеците


Страната е сеуште во фаза на изработка. Високо ќе ги цениме сите ваши конструктивни коментари, предлози и совети во врска со нашата страна.

Благодариме!

________________________________________

СООПШТЕНИЕ

Првиот колоквиум од предметот Основи на хидротехника ќе се одржи на 16.11.2017 во 16.00 h.

 ОД КАТЕДРАТА

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------