Добродојдовте на интернет сајтот на

Катедрата за Хидраулика, Хидрологија и уредување на водотеците


Страната е сеуште во фаза на изработка. Високо ќе ги цениме сите ваши конструктивни коментари, предлози и совети во врска со нашата страна.

Благодариме!

________________________________________

СООПШТЕНИЕ

УСМЕНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ, ХИДРАУЛИКА И ХИДРОЛОГИЈА 

ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ВО СЛЕДНИТЕ ТЕРМИНИ:

 ПРВ РОК  НА 01.09.2017 (ПЕТОК) со почеток во 10:00 часот

ВТОР РОК НЕ 15.09.2017 (ПЕТОК) со почеток во 10:00 часот

 НАПОМЕНА: ОДЛАГАЊЕ НА ТЕРМИНИТЕ НЕМА ДА ИМА, НИТУ  МОЖНОСТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ОД ПРВИОТ ВО ВТОРИОТ РОК, ОДНОСНО ТИЕ ШТО ЌЕ ПОЛОЖАТ ПИСМЕН ИСПИТ ВО ПРВИОТ РОК МОРА ДА ПОЛАГААТ УСМЕНО НА 01.09.2017 

 ОД КАТЕДРАТА

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------